نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  27 مرداد 1396 - 18 مهر 1396 نمایشگاه گروهی با 55 هنرمند
   
 
 
  قبلی | بعدی
 
اطلاعات کلی
  تاریخ برگزاری: 27 مرداد 1396 - 18 مهر 1396
هنرمندان
  آيدين آغداشلو، احمد پرمو، الکساندرا اچنیک، امير حسين زنجاني، امیر صادق طهرانی، بهرام حنفي، بهمن دادخواه، بهمن محمدي، پروانه اعتمادی، پرويز كلانتري، جلال شباهنگی، حبیب رضایی، حسين احمدي نسب، حسین چراغچی، حسین کاشیان، خسرو حسن زاده، دنیا رستمی، رامين جمشيدي، رسول اکبرلو، رضا بانگيز، رضا بهاروند، رضا عظیمیان، رضا مافي، رضا امير يار احمدي، رضوان صادق زاده، زهرا شفیع، سميرا عليخانزاده، شاهو بابایی، شنتیا ذاكر عاملي، شهريار احمدي، صادق تبريزي، علي علوي، علي اكبر ميخك، عليرضا ديانی، فرزانه حسيني، قاسم حاجي زاده، محسن فولادپور، محمد احصايي، محمد رحيمي، محمد علي ترقي جاه، مرتضی یزدانی، مرجان مرتضوی، مقداد لرپور، منوچهر معتبر، مهدي فرهاديان، مهرداد خطايي، مهرداد فلاح، مهشيد عزيز محسني، نازنين اصغر زاده، ناصر اويسي، هاوار امینی، هوراد گرجي، واحد خاكدان، کیوان بیرانوند، یعقوب عمامه پیچ
آثار هنری
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
الکساندرا اچنیک
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
الکساندرا اچنیک
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
الکساندرا اچنیک
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مهرداد خطايي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مهرداد خطايي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مرتضی یزدانی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مرتضی یزدانی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضا بانگيز
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضا بانگيز
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هاوار امینی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نازنين اصغر زاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
نازنين اصغر زاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هاوار امینی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مهدي فرهاديان
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بهرام حنفي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بهرام حنفي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بهرام حنفي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضوان صادق زاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بهمن محمدي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حسین کاشیان
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حسین کاشیان
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حسین کاشیان
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
پرويز كلانتري
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
جلال شباهنگی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
جلال شباهنگی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
زهرا شفیع
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رامين جمشيدي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رامين جمشيدي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
شهريار احمدي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
قاسم حاجي زاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حسین چراغچی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
آيدين آغداشلو
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
علي اكبر ميخك
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مهرداد فلاح
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضا عظیمیان
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
سميرا عليخانزاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
منوچهر معتبر
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
رضوان صادق زاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
یعقوب عمامه پیچ
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
امیر صادق طهرانی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حبیب رضایی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حبیب رضایی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فرزانه حسيني
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فرزانه حسيني
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فرزانه حسيني
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هوراد گرجي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هاوار امینی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هاوار امینی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هاوار امینی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هاوار امینی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محمد رحيمي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محمد رحيمي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محمد رحيمي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مرجان مرتضوی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مرجان مرتضوی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
قاسم حاجي زاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
قاسم حاجي زاده
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محمد علي ترقي جاه
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محمد علي ترقي جاه
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
دنیا رستمی
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
هوراد گرجي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
حسين احمدي نسب
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مهشيد عزيز محسني
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محسن فولادپور
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
محسن فولادپور
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
واحد خاكدان
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
صادق تبريزي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
صادق تبريزي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
صادق تبريزي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
صادق تبريزي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
صادق تبريزي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
صادق تبريزي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
ناصر اويسي
 
© 1398 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
علي علوي
 
   

© 1398 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce