نگارخانه ماه
 
لطفا منتظر باشید ...
 

جزئیات نمایشگاه

 
  09 اسفند 1387 - 20 اسفند 1387 نمایشگاه گروهی با 4 هنرمند
   
 
 
  قبلی | بعدی
 
اطلاعات کلی
  موضوع: نقاشي
  تاریخ برگزاری: 09 اسفند 1387 - 20 اسفند 1387
توضیحات
  مراسم افتتاحيه روز جمعه 9 اسفند ماه از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر

ساعات بازديد: 3 تا 7 بعدازظهر

* روزهاي يكشنبه گالري تعطيل است.
هنرمندان
  اميد شايان، بنفشه جهانگيري، فاطمه(محبوبه) نوروزي، مسلم قرايي خضري
آثار هنری
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
اميد شايان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مسلم قرايي خضري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مسلم قرايي خضري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
اميد شايان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
اميد شايان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
اميد شايان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مسلم قرايي خضري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مسلم قرايي خضري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
اميد شايان
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مسلم قرايي خضري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
مسلم قرايي خضري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
بنفشه جهانگيري
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فروخته شد
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
© 1401 نگارخانه ماه. کلیه حقوق محفوظ است.
فاطمه(محبوبه) نوروزي
 
   

© 1401 نگارخانه ماه، کلیه حقوق محفوظ است. طراحی توسط Roqo

Powered by Barzi eCommerce